2023 Yılı Ulusal Puan Talimatı Hk.

24.02.2023 tarihinde Gençlik Spor Bakanlığınca onaylanan 2023 Yılı Ulusal Puan Talimatımız ile ilgili Tahkim Kuruluna yapılan itiraz üzerine Tahkim Kurulunca verilen karar gereği;

Talimatın onay tarihinden önce oynanan tüm turnuvaların puanlarının 2022 yılında gerçekleşen turnuvalara uygulanan Kategori 1 puan eşdeğerinde olduğundan; 24.02.2023 tarihinden önce oynanan turnuvalarımızın puanları da Kategori 1 puanları olarak güncellenerek alınan karar uygulanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.