Tenis Severler

KURALLAR

.

KURALLAR

 

Temel Kurallar:

Teniste, servis atan ve servis karşılayan olmak üzere 2 başlangıç pozisyonuvardır.

Servis atan kişi oyuna, orta çizginin sağından atacağı servislerlebaşlar. Karşılayan kişi de çapraz şekilde durarak servisi karşılar.Servisteki temel kural, topun fileye değmeden karşı kutuya en fazla ikidenemede isabet ettirilmesi, (fileye değip düşerse 'let' olur) veoyunasokulmasıdır. Oyuncu bunu yapamadığı takdirde "çift hata" yapmış olur ve puanıkaybeder.

Oyun esnasındaki temel kural ise topu filenin üzerinden veya etrafındangeçirip, karşı kort sınırları içine düşürmek ve rakibin topa yetişememesi,yetişip de içeri düşürememesi gibi durumları beklemektir.

Oyunun sonuçlanması durumunda da servis atan oyuncu artık karşılayan,karşılayan oyuncu da artık servis atan sporcu konumundadır. Setlerin başındakiilk oyun ve sonrasındaki her 2 oyunda bir, oyuncular yer değiştirmektedir.

Puan:

Teniste Puanlama Sistemi aşağıdaki şekildedir.

Top rakibin sahasına atıldıktan sonra;

Rakip topa vurmadan, top bir defadan daha fazla sekerse,

Rakip topa vuramaz ise,

Rakip topa vursa dahi topu dışarı atarsa,

Rakip topa vursa dahi top fileye takılır ve kendi sahasına düşerse,

Rakip topa vururken (topu rakip sahaya gönderse dahi), top rakibin raketine kasıtlı olarak bir kereden fazla değer yada vücuduna değer ise;

Rakip puan kaybeder.

Maç:

Üç setlik maçlarda iki seti alan oyuncu, beş setlik maçlarda ise üç seti alan oyuncu kazanır.

Set:

Bir seti kazanmak için, oyuncunun en az altı oyunu en az iki farkla kazanması gerekir (6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 gibi).

Ancak oyun 5-5 olursa, herhangi bir oyuncu iki oyun fark yapana kadar set uzar (7-5, 8-6, 9-7, gibi).

Bazı turnuvalarda "tie-break" kuralı uygulanır. "Tie-break" kuralı, yani bağı bozma, set 6-6 olunca uygulanır. "Tie-break" özel bir oyundur.

Oyun:

Oyun 0-0 olarak başlar. Herhangi bir tarafın ilk aldığı puana "15", ikinci aldığı puan "30", üçüncü aldığı puana "40" denir. Taraflardan biri dördüncü puanı aldığında diğer taraf iki ya da daha az puan aldı ise oyun olur.

Eğer bir taraf üçüncü puana ulaştığında, dördüncü puanı alamadan diğer taraf da üçüncü puana ulaşırsa "berabere" tenis terimi ile "deuce (düs)" olur. Oyun berabere olduktan sonra ilk puanı alan taraf için "avantaj" olur. "Avantaj" olan taraf, diğer taraf puan almadan bir puan daha alırsa (yani "berabere" olduktan sonra üst üste iki puan) oyun olur. "Avantaj" olan taraf, ilk puanı kaybeder ise tekrar "berabere" olur.

Hakem puanları sayarken ilk olarak servis atanın puanını söyler. Örneğin servis atan ilk iki puanı kaybetti ise "0-30" olur. Üçüncü puanı alırsa "15-30" olur. Dördüncü puanı alırsa "30-30" olur. Beşinci puanı alırsa "40-30" olur. Altıncı puanı da alırsa oyun olur.

Bu örnekte servis atan altıncı puanı alamasa idi "40-40" yani "berabere olacaktı. Karşılayan yedinci puanı alırsa "avantaj" karşılayan da olur. Sekizinci puanı da karşılayan alırsa oyun olur ya da alamaz ise tekrar "berabere" olur.

Servis Atışları:

Maç taraflardan birinin servis atışıyla başlar. Servis atma sırası maç boyunca her oyun sonrasında karşılıklı olarak el değiştirir.

Servis kullanan oyuncu atışını arka çizginin gerisinden yapmalıdır. Her oyunda ilk servis, merkez çizgisinin sağından kullanılır ve rakip sahanın solundaki servis alanına atılır. İkinci servis, merkez çizgisinin solundan kullanılır ve rakip sahanın sağındaki servis alanına atılır.

Daha sonra sırası ile sağdan ve soldan, oyun bitene kadar servis atılır. Oyuncular servisi overarm ve underarm olmak üzere iki şekilde kullanabilirler.

Servis Hatası:

Eğer servis kullanan oyuncu;

Topu atması gereken servis alanına atamaz ise ,

Topu fileye takar ise,

Topu atması gereken servis alanına atmadan sahada başka bir yere atarsa,

bu bir hata sayılır ve oyuncu ikinci servis hakkını kullanır.

İlk yada ikinci servis ağa çarpıp rakip oyuncunun atılması gereken servis alanına düşerse bu "net" sayılır ve oyuncu ilk yada ikinci servis atışını tekrarlar.

Servisler hariç top, ağa çarpıp rakip sahaya düşerse ve rakip topu kurallar dahilinde karşılayamaz ise bu bir sayı sayılır.

Çift Hata:

Servis atışı esnasında, aynı sayıda, iki kere servis hatası yapan "Çift Hata" yapmış olur ve o puanı kaybeder.

Madde 1: Yarışma Sahası

Kort bir dikdörtgendir. 23,77m (78 feet) uzunluğunda, 10,97m (36 feet) genişliğindedir. Tekler müsabakası için genişlik 8,23m (27 feet)’dir.

Kort, 1,07m (3.1/2 feet) yüksekliğindeki iki direğin üzerinden geçen çelik tel veya kordona asılmış durumdaki file ile ortadan ikiye ayrılmıştır. File gergin olmalı, direkler arasını tamamen doldurmalı ve topun geçmeyeceği kadar sık dokunmuş olmalıdır. Filenin orta yüksekliği 0,914m(3 feet) olup, fileyi tutan çelik telin üzerinden geçerek yere sabitlenen bir “orta bant” ile filenin yüksekliği ve gerginliği ayarlanır. Filenin üzerindeki çelik tel, bir bant tarafından (file bantı) örtülü olmalı. File bantı ve orta bant tamamıyla beyaz olmalıdır.

 • Çelik tel veya kordonun kalınlık bakımından çapı maksimum 0,8cm (1/3 inç) olmalıdır.

 • Orta bandın genişliği maksimum 5cm (2 inç) olmalıdır.

 • File’nin bandının genişliği, çelik telin her iki yanından aşağı doğru minimum 5cm (2 inç) ve maksimum 6,35cm (2, ½ inç) olmalıdır.

Çiftler maçları için file direğinin merkezi, çiftler kort çizgilerinin dışından dışarıya doğru her iki taraf için 0,914 cm (3 fit)’dir.

Tekler maçlarında eğer tekler filesi kullanılıyor ise, file direğinin merkezi, tekler kort çizgilerinin dışından itibaren her iki taraf için 0,914 cm (3 fit)’dir. Eğer çiftler filesi kullanılıyor ise, o zaman file 1,07 m (3.1/2 feet) yüksekliğinde iki adet “tekler sopası” ile desteklenir. Tekler sopasının merkezi tekler kort çizgilerinin dışından dışarıya her iki taraf için 0,914 cm (3 fit)’dir.

 • Çiftler direğinin eni / çapı 15cm (6 inç)’den büyük olamaz.

 • Tekler sopasının eni / çapı 7,5cm (3 inç)’den büyük olamaz.

 • File direği ve tekler sopası fileyi tutan telin 2,5cm (1 inç)’den fazla üzerinde olamaz.

Kortun sonundaki çizgilere ‘’arka çizgiler’’ ve kortun yanındaki çizgilere ‘’yan çizgiler’’ denir.

Tekler yan çizgileri arasında, fileye paralel olarak ve filenin her iki tarafından 6,40cm (21 fit) uzaklıkta çizilmiş iki çizgi vardır. Bu çizgilere ‘’servis çizgileri’’ denir. Filenin her iki tarafında servis çizgileri ve file arasında kalan ‘’orta servis çizgisi’’ ile tam ortadan ikiye ayrılarak ‘’servis karelerini’’ oluşturur. Servis orta çizgisi tekler yan çizgilerine parelel olarak çizilmiş ve tam ortalanmıştır.

Arka çizgiler 10cm (4 inç) uzunluğunda bir işaret ile ortadan ikiye ayrılmıştır. Bu işaret ‘‘orta işareti’’ olup kortun içine doğru yan çizgilere paralel çizilmiştir.

 • Orta servis çizgileri ve orta işareti 5cm (2 inç) genişliğindedir.

 • Kortun diğer çizgilerinin eni 2,5cm (1 inç) ve 5cm (2 inç) arasında olmalıdır, sadece arka çizginin kalınlığı maksimum 10cm (4 inç) genişliğinde olabilir.

Korttaki bütün ölçüler çizgilerin dışından alınmalıdır ve çizgilerin rengi kortun zemininin rengi ile tamamıyla zıt renklerde olmalıdır.

Sahanın arka kısımlarına reklam, tente veya diğer herhangi bir benzer madde konulduğu taktirde bunların beyaz, sarı veya diğer açık renkleri taşımaması lazımdır. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanılabilinir.

Sahanın arka kısımlarında oturan çizgi hakemlerinin oturdukları iskemlelere reklam konulduğu taktirde, bunların beyaz veya sarı renkler taşımamaları gereklidir. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanılabilinir.

Madde 2: Yarışma Sahasında Yer Alabilecek Diğer Tesisler

Korttaki demirbaşlar; arka ve yandaki telleri, seyircileri, seyircilerin oturdukları koltukları ve tribün dediğimiz alanı, kortun etrafındaki ve üzerindeki bütün sabit cisimleri, hakem kulesini, çizgi hakemi/lerini, net hakemini ve olması gerektiği yerde olan top toplayıcıları içerir.

Çiftler filesi ile oynanan tekler maçında, tekler sopası ile çiftler direği arasında kalan bölüm demirbaş olarak kabul edilir, filenin ya da direğin bir parçası olarak kabul edilmez.

Madde 3 – Top

Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve beyaz veya sarı renkte olmalıdır. Eğer topun üzeri dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır.

Topun çapı 6.35 cm. ila 6.67 cm. arasında ve ağırlığı da 56.7 gr. ila 58.5 gr. arasında olmalıdır.

Top, 254 cm. yükseklikten beton bir zemine bırakıldığında 135 cm. ila 147 cm. yüksekliğe zıplamalıdır.

8.165 kg.lık bir yük altında topun içeriye doğru deformasyonu (şekil değiştirmesi) 0.56 cm. ila 0.74 cm., aksi istikametteki deformasyonu da 0.89 cm. ile 1.08 cm. arasında olması gerekir. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında 1.08cm. den fazla olmaması gerekir.

Deniz seviyesinden 1.219 m.’nin üzerindeki oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanıla bilinir. Bunlardan birincisinin tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun olmakla birlikte zıplama özelliği 121.92 cm. ila135 cm. olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun ve zıplama özelliği de 135 cm. ila 147 cm. arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o yarışmanın yapılacağı yükseklikte (irtifada) ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız top denilmektedir.

Turnuva organizasyonu mutlaka turnuvadan önce iki maddeyi anons etmelidir;

 • Maçların kaç top ile oynanacağı (2, 3, 4 veya 6)

 • Olacak ise, top değişim zamanını.

Top değişimi:

 1. Kararlaştırılan tek sayılı oyundan sonra yapılır. Ancak, ısınma süresi iki oyun olarak sayıldığı için ilk top değişimi belirlenen sayıdan iki oyun öncesinde değiştirilir. Tie-break oyunu top değişimi bakımından bir oyun olarak sayılır. Tie-break oyunundan önce top değişimi yapılmaz. Top değişimi tie-break başlangıcına denk geldiyse, böyle bir durumda bir sonraki setin ikinci oyunundan önce, veya

 2. Bir sonraki setin başlangıcında yapılır.

Eğer oyun esnasında top patlar ise, puan tekrarlanır.

Durum 1: Puanın sonunda topun yumuşamış olduğu görülüyor. Puan tekrarlanmalı mıdır?

Karar: Eğer top yumuşamışsa, patlamamışsa puan tekrarı yapılmaz.

Not : Turnuavada kullanılan toplar TTF listesinde yayınlanmış olmalıdır.

 

Madde 4 – Raket

Aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmayan raketlerin kullanılması Tenis Kuralları bakımından uygun değildir.

a. Raket çerçeve ve tellerden oluşmalıdır. Çerçeve raketin kafası ve grip’inden oluşmalıdır ve raket boğazını içermelidir. Raketin kafası telleri ile olan örülmüş olan alanı tanımlar. Grip normal şartlarda oyuncunun raketi tuttuğu yeri tanımlar. Raketin boğazı teller ile örülmüş alan ile raketin tutulduğu yer arasındaki alanı tanımlar.

b. Vuruş alanı, tellerin, raketin çerçevesine girdiği delikler ve çerçeve ile yaptığı bağlantı ile oluşan alandır. Küçük de olsa, bu alan düzlem olmalı ve teller birbirleri arasından geçerek çerçeve ile bağlantılı olmalıdır. Teller, hasır örgü şeklinde olmalı ve titizlikle örülerek merkezdeki dokuma diğer alanlardakine göre daha sık gözlü olmalıdır. Raket, her iki yüzünde de oyun karakteri aynı olacak şekilde örülmüş ve dizayn edilmiş olmalıdır. Sadece amaca yönelik üretilmiş, aşınmayı ve deformasyonu önlemeye, titreşime engel olmaya, sadece çerçeveye takılması koşulu ile takılıp çıkartılabilen aksesuarlar dışında, raket her türlü objeden arınmış olmalıdır. Sonradan eklenen bu objeler makul yerlerde ve ölçülerde olmalıdır.

c. Raketin çerçevesi, grip dahil 73,7cm’den uzun, 31,7cm’den geniş olmamalı. Vuruş alanı 39,4cm’den uzun, 29,2cm’den geniş olamaz.

d. Raketin grip dahil çerçevesi ve telleri, materyal olarak raketin şeklini veya materyal olarak raketin uzunlamasına ağırlık dağılımını değiştirip ileriye salınım momentumunu etkileyerek raketin performansını arttıracak tasarımlardan arınmış olmalıdır. Üretim aşamasında veya sonradan rakete hiçbir şekilde enerji kaynağı (güneş pilleri, mikro çipler vb.) gibi objeler takılamaz.

Raket, duyulabilir veya görülebilir şekilde oyuncunun maç süresince iletişim kurabileceği tavsiye veya direktif alabileceği iletişim cihazlarından arındırılmış olmalıdır.

Uluslar arası Tenis Federasyonu, üretilmiş bütün raketleri ve prototipleri inceler ve oynamaya uygun olup olmadığına karar verir.

Durum 1: Raketin vuruş alanına birden fazla tel çekimine izin verilir mi?

Karar: Hayır. Kurallar tel çekiminin nasıl olacağından bahsetmiştir.

Durum 2: Vuruş alanı düzlem olma özelliğini kaybetmese bile aynı delikten iki tel geçirilerek çekilmiş raket nizami olarak kabul edilir mi?

Karar: Hayır.

Durum 3: Raketin tellerine titreşim önleyici alet takılabilir mi? Takılabilirse nereye?

Karar: Evet, ama sadece örülü alanın dışında kalan yerlere takılabilir.

Durum 4: Puan oynanırken raketin teli kopuyor. Oyuncu bir sonraki puana kopuk telli raketle başlayabilir mi?

Karar: Evet, organizasyon tarafından açıkca yasaklanmadığı sürece başlayabilir.

Durum 5: Bir oyuncu, oyunun herhangi bir yerinde, iki raket birden kullanabilir mi?

Karar: Hayır.

Durum 6: Rakete, vuruşları etkileyebilecek pil takılabilir mi?

Karar: Hayır. Enerji kaynakları oldukları için rakete pil, güneş enerji pilleri ve benzeri cihazların takılması yasaklanmıştır.

Madde 5 - Servis Atan – Karşılayan

Oyuncular karşılıklı olarak ağın her iki yanında dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya Servis Atan, diğerine Karşılayan denir.

Durum 1: Bir oyuncu topa vurmaya teşebbüs ederken, ağın üzerinden diğer tarafa geçerse; Topa vurmadan önce, topa vurduktan sonra, o puanı kaybeder mi?
Karar: Her iki halde de puan kaybetmez, ancak, Madde 20/e gereğince, oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca, engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince Hakemin karar vermesini isteyebilir.

Durum 2: Servis atan, karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgilerin içinde durmasını istemektedir. Bu önemli midir?
Karar: Hayır. Karşılayan ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

Madde 6 - Saha Seçimi - Servis Sırası

Maçın ilk oyunu için ısınmaya başlamadan önce yapılan kura atışı ile birlikte saha seçimi, servis atışı ile başlayacak veya karşılayacak oyuncu/takım belirlenir. Kurayı kazanan oyuncu/takım şunları seçebilir;

 1. Maçın ilk oyunu için servis atmayı veya karşılamayı seçebilir, bu durumda rakip oyuncu/takım sahayı seçer

veya

 1. Maçın ilk oyunu için sahayı seçer, bu durumda rakip oyuncu/takım servis atmayı veya

karşılamayı seçebilir:

veya

 1. Yukarıdaki seçimlerden birini rakibinin yapmasını isteyebilir.

Durum 1: Herhangi bir sebeple ısınma esnasında maç durdurulur oyuncular kortu terk ederlerse, korta geri döndüklerinde yeniden seçim yapmayı isteyebilirler mi?

Karar: Evet. Kura atışının kazananı değişmez ama her iki oyuncu/takımda seçimlerini yeniden yapabilir.

Madde 7 – Servis

Servis hareketine başlamadan hemen önce, servis atan oyuncu, iki ayağı yerde olacak şekilde arka çizginin gerisinde (çizgiye değmeden), merkez işareti hayali çizgisinin iç tarafına değmeycek şekilde ve yan çizginin hayali uzantısını geçmeyecek şekilde durmalıdır.

Servis atan oyuncu bundan sonra istediği yönde topu elinden çıkarıp top yere düşmeden raket ile topa vurarak servis atışını gerçekleştirir. Servis hareketi oyuncu’nun raketi topa vurduğunda veya ıska geçtiğinde tamamlanır. Sadece bir kolunu kullanabilen bir oyuncu topu havaya atmak için raketini kullanabilir.

Durum 1: Bir tekler oyununda, servis atarken ana çizginin gerisinde, tek sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durulabilir mi?
Karar: Hayır.

Madde 8 - Ayak Hatası

Servis hareketi esnasında, servis atan oyuncu şunları yapmamalı;

a. Yürüyerek yada koşarak posizyon değiştirmek, buna ragmen ufak ayak hareketlerine izin verilir; yada

b. Arka çizgiye her hangi bir ayağı ile değerse; yada

c. Yan çizgilerin hayali uzantısını her hangi bir ayağı ile geçerse; yada

d. Merkez işaretinin hayali uzantısına her hangi bir ayağı ile değerse.

Eğer servis atan oyuncu bunlardan birisini ihlal ederse ‘‘Ayak Hatası’’ yapmış olur.

Durum 1: Tekler maçında, servis atan oyuncu arka çizginin gerisinden olmak kaydıyla tekler çizgisi ile çiftler çizgisi arasında kalan kısımdan servis atabilir mi?

Karar: Hayır.

Durum 2: Oyuncu servis atarken ayaklarından bir veya ikisini kaldırabilir mi?

Karar: Evet.

Madde 9 - Servisin Atılması

Standart bir oyunda servis atarken, servis atan oyuncu kortun alternatif yarısının arkasında duracaktır. Her oyun kortun sağ yarısından servis atılarak başlar.

Tie-break oyununda ilk servis atışı kortun sağ yarısından yapılarak başlanıp, servis atışı kortun alternatif yarılarından yapılarak devam eder.

Servis atışı servis karşılayan tarafından karşılanmadan önce netin üzerinden geçmeli ve çapraz olacak şekilde servis karesine düşmelidir.

Madde 10 - Hatalı Servis

Servis atan oyuncu aşağıdıkalerden birisini ihlal ederse servis ‘‘hata’’ olur;

a. Servis atan oyuncu 7, 8 ve 9ncr kurallardan birini ihlal ederse; yada

b. Servis atan oyuncu topa vurmaya çalışıp ıskalarsa; ya da

c. Servis atılan top doğru kareye düşmeden önce demirbaşlardan birine, tekler sopasına veya file direğine değerse; ya da

d. Servis atılan top servis atan oyuncuya veya partnerine ya da bu oyuncuların giydikleri veya taşıdıkları eşyalara değerse.

Durum 1: Oyuncu, servis atmak için topu havaya atmış ama topa vurmaktan vazgeçip tutmuştur. Bu bir hata mıdır?

Karar: Hayır. Servis atan oyuncu topu havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerse topu eliyle veya raketiyle tutabilir yada topun yere düşmesine izin verebilir.

Durum 2: Çiftler direği ve tekler sopasıyla oynanan bir tekler maçında servis atılan top tekler sopasına çarptıktan sonra doğru servis karesine düşmüştür.

Bu bir hata mıdır?

Karar: Evet.

Madde 11 - İkinci Servis

Yanlış taraftan atılmadığı sürece, birinci serviste hata yapan oyuncu, oyunu geciktirmeden kortun aynı yarısından ikinci servisini kullanır.

Durum 1: Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir. Bundan sonra, yanlış sahadan servis attığını söyleyerek bunun hata olarak kabulünü isteyebilir mi?
Karar : Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Durum 2: Durum 15-15 dir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın sağından servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır?
Karar: Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır, müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30-15 dir.

Madde 12 - Servis Atma Zamanı

Servis atan oyuncu karşılayan hazır olana kadar servisi atmamalı. Bununla birlikte, karşılayan oyuncu servis atan oyuncunun hızına yetişmelidir ve servis atan oyuncu hazır olduğunda karşılamaya hazır olmalıdır.

Karşılayan oyuncu topu karşılamayı denerse bu karşılayanın hazır olduğunu gösterir. Eğer, servis karşılayacak oyuncu hazır olmadığını gösteren bir durum içerisinde ise, servis atılmış bile olsa hata çağrısı yapılmaz.

Madde 13 – Puan Tekrarı

Puan tekrarı (Let) çağırısı yapılan bütün durumlarda, ikinci servisin tekrarı (Net) için yapılan çağrı hariç, puanın tamamı tekrarlanır.

Durum 1: Top oyunda iken başka bir top yuvarlanarak korta girmiştir ve Puan Tekrarı (Let) çağrısı yapılmışır. Servis atan oyuncu birinci servisinde hata yapmış ve puan ikinci servis ile başlamıştı. Bu durumda servis atan oyuncu birinci servismi, ikinci servis ile mi oyuna başlamalıdır?

Karar : Birinci servis, puanın tamamı tekrarlanmalıdır.

Madde 14 - Servisin Tekrarlanması

Eğer aşağıdakilerden birisi gerçekleşirse atılan servis tekrarlanır:

a. Servis atılan top fileye, orta banda veya file bandına çarptıktan sonra doğru servis karesine düşerse yada fileye, orta banda veya file bandına çarptıktan sonra yere düşmeden önce rakibine ya da partnerine veya bunların taşıdıkları ve giydikleri bir nesneye çarparsa; yada

b. Karşılayan oyuncu hazır değil iken servis atılmış ise.

Servis tekrarında, sadece atılan servis sayılmaz ve servis atan oyuncu aynı servisi tekrar atar ama daha önce yapılmış servis hatası aynen kalır.

Madde 15 - Servis Atma Sırası

Her standart oyun bittiğinde, servis karşılayan oyuncu bir sonraki oyun için servis atan oyuncu olur ve servis karşılamış oyuncuda servis atan oyuncu olur.

Çiftler maçında, servis atarak ilk oyuna başlayacak takım kimin servis atacağına karar verir. Benzer şekilde, ikinci oyuna da rakip takım o oyun için kimin servis atacağına karar verirler. Üçüncü oyun da, birinci oyunda servis atan oyuncunun partneri servis atacaktır. Dördüncü oyun da ise, ikinci oyunda servis atan oyuncunun partneri servis atacaktır. Bu değişim sırası set bitene kadar devam eder.

Madde 16 - Saha Değiştirme

Oyuncular her setin birinci, üçüncü, beşinci ve izleyen tek sayılı oyunların sonunda saha değiştirirler. Oyuncular eğer set çift sayılı bir skorla bitmemiş ise, her setten sonra da saha değiştirirler. Böyle bir durumda oyuncular bir sonraki setin ilk oyunundan sonra saha değişimi yaparlar.

Tie-break oyunu esnasında oyuncular her altı puanda bir saha değiştirirler.

Madde 17 – Topun Oyunda Olması

‘‘Hata’’ veya ‘‘net’’ çağrısı yapılmadığı sürece, servis atışı yapılıp puan bitene (top ölene) kadar olan sürede topun oyunda olduğu kabul edilir.

Durum 1: Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiçbir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?
Karar: Hayır. Rakibin bu olaydan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunamaz.

Madde 18 – Oyuncunun Puanı Kaybetmesi;

Aşağıdakilerden birisini yapan oyuncu o puanı kaybeder:

a. Oyuncu arka arkaya iki servis hatası yaparsa; yada

b. Oyuncu, top arka arkaya iki kez sekmeden önce topu karşılayamamış ise; yada

c. Oyuncunun karşıladığı top doğru kortun dışına düşmüş ise yada yere düşmeden kortun dışındaki bir nesneye çarpmış ise; yada

d. Oyuncunun karşıladığı top yere düşmeden her hangi bir demirbaşa değerse: yada

e. Oyuncu top yere düşmeden servisi karşılarsa; yada

f. Oyuncu oyunda olan topu kasıtlı olarak raketi ile yakalar veya taşırsa veya bilerek topa raketi ile aynı anda bir kereden fazla vurursa; yada

g. Top oyunda iken oyuncunun raketi elinde olsun ya da olmasın, giydiği veya taşıdığı her hangi bir nesne fileye, file direğine yada tekler direğine, filenin bandına veya orta banda, fileyi taşıyan çelik tele veya kordona yada rakibin kortuna dokunursa; yada

h. Eğer oyuncu topa, top fileyi geçmeden vurursa; yada

i. Oyundaki top, oyuncunun elinde tuttuğu raket hariç, oyuncunun vücuduna veya giydiği yada taşıdığı her hangi bir nesneye dokunursa; yada

j. Oyundaki top, oyuncunun raketi elinde değilken rakete dokunursa; yada

k. Top oyunda iken, oyuncu kasıtlı olarak raketin yapısal şeklini veya özelliğini değiştirirse; yada

l. Çiftler maçında, iki oyuncu birden aynı anda topa dokunursa.

Durum 1: Oyuncu, birinci servisi attıktan sonra raket elinden fırlamış ve top yere düşmeden önce fileye çarpmıştır. Bu bir servis hatasımıdır yoksa oyuncu puanı kaybeder mi?

Karar: Servis atan oyuncu puanı kaybeder çünkü top oyunda iken raketi fileye temas etmiştir.

Durum 2: Oyuncu, birinci servisi attıktan sonra raket elinden fırlamış ve top servis karesinin dışına düştükten sonra fileye çarpmıştır. Bu bir servis hatasımıdır yoksa oyuncu puanı kaybeder mi?

Karar: Bu bir servis hatasıdır çünkü raket fileye değdiğinde top artık oyunda değildi.

Durum 3: Çiftler maçında atılan servis, servis karesinin dışına doğru giderken top yerde sekmeden önce karşılayan oyuncunun partneri fileye dokunmuştur.

Doğru karar nedir?

Karar: Karşılayan takım puanı kaybeder çünkü karşılayan oyuncunun partneri top halen oyunda iken fileye dokunmuştur.

Durum 4: Oyuncu topa vurmadan önce veya vurduktan sonra filenin hayali uzantısını geçerse puanı kaybeder mi?

Karar: Oyuncu her iki durumda da rakibinin oyun sahası alanına dokunmadıkça puanı kaybetmez.

Durum 5: Oyuncu top oyunda iken filenin üzerinden rakibinin sahasına atlayabilir mi?

Karar: Hayır, oyuncu puanı kaybeder.

Durum 6: Oyuncu raketini topa fırlatıyor ve raket topla birlikte rakibinin sahasına düşüyor. Rakip oyuncunun bu topa yetişme şansı yok. Puanı kim kazanır?

Karar: Raketini fırlatan oyuncu puanı kaybeder.

Durum 7: Atılan servis doğru kareye düşmeden önce top karşılayana veya partnerine çarpıyor. Puanı kim kazanır?

Karar: Servis ‘‘Net’’ değildi ise, servis atan puanı kazanır.

Durum 8: Kort çizgilerinin dışında bekleyen bir oyuncu bariz dışarı gitmekte olan bir topa vurur yada tutarsa karar ne olmalıdır ?

Karar: Top doğru şekilde karşılanmadığı sürece oyuncu puanı kaybeder.

Madde 19 - Topun Doğru Olarak Çevrilmesi

Eğer aşağıdaki durumlar oluşursa top kurallara uygun karşılanmıştır:

a. Kural 2 ve 18(d)’de belirtilenler dışında, top fileye, file direği/tekler sopasına, kordona yada çelik tele, orta banda veya file bandına çarptıktan sonra doğru sahaya düşerse; yada

b. Top oyuna girip doğru saha da sektikten sonra spin alarak veya uçarak tekrar netin arkasına geçerse, oyuncu Kural 18’i ihlal etmeden topu karşılarsa; yada

c. Kural 2 ve 18(d)’de belirtilenler dışında, top file direğininin dışından, üzerinden veya yanından hatta file direğine değerek doğru sahaya düşerse; yada

d. Top, tekler sopası ile file direğinin arasından ve file kordonunun altından fileye, file kordonuna ve file direğine değmeden doğru sahaya düşerse; yada

e. Oyuncunun raketi, kendi sahasında topa vurduktan sonra netin üzerinden geçer ve top doğru sahaya düşerse; yada

f. Oyuncunun vurduğu top, doğru sahada hareketsiz duran topa çarparsa.

Durum 1: Bir oyuncunun vurduğu top tekler sopasında çarptıktan sonra doğru sahaya düşüyor. Bu top kurallara uygun karşılanmış mıdır?

Karar: Evet. Ancak, eğer servis atışı esnasında top tekler sopasına çarparsa atılan servis hata olarak kabul edilir.

Durum 2: Top oyunda iken doğru saha da hareketsiz duran bir topa çarpıyor. Doğru karar ne olmalıdır?

Karar: Oyun devam eder. Ancak, eğer doğru topun karşılandığından emin değilsek, puan tekrarı yapılmalıdır.

Madde 20 - Rakibi Engellemek

Eğer bir oyuncu puan esnasında rakibinin kasıtlı bir davranışından dolayı engelleniyorsa puanı kazanır.

Ancak, bir oyuncu rakibinin kasıtsız bir davranışından dolayı veya oyuncuların kontrolünde olmayan kort dışından gelen bir engelleme de (demirbaşlar hariç), oynanan puan tekrarlanmalıdır.

Durum 1: Kasıtlı yapılmayan raketin topa iki kez teması engelleme midir?

Karar: Hayır. Kural 18(f)’e bakınız.

Durum 2: Bir oyuncu rakibinin engellendiğini düşünmüş ve oyunu durdurmuştur. Bu bir engelleme midir?

Karar: Hayır, oyuncu puanı kaybeder.

Durum 3: Oynanan top oyun esnasında kortun üzerinde uçan bir kuşa çarpıyor. Bu bir engelleme midir?

Karar: Evet, puan tekrarlanmalıdır.

Durum 4: Puan esnasında, puan başlamadan önce oyuncunun tarafında kortun üzerinde duran bir top yada başka bir nesne oyuncuyu puan başladıktan sonra engellerse, bu bir engelleme midir?

Karar: Hayır.

Durum 5: Çiftler maçında, servis atan ve karşılayan oyuncuların partnerleri nerede durabilirler?

Karar: Servis atan veya karşılayan oyuncuların partnerleri, filenin kendi taraflarındaki alanda, çizgilerin içinde veya dışında, istedikleri yerde ve pozisyonda bekleyebilirler. Ancak, bunu yaparken rakibi için bir engelleme oluştururlar ise engelleme kuralı uygulanır.

Madde 21 - Topun Çizgilere Düşmesi

Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir.

Madde 22 -Topun Daimi Eşyalara Değmesi

Top yere düştükten sonra (ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant dışında) bir daimi eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu; yere düşmeden önce değmişse rakibi puanı kazanır.

Durum 1: Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu, topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer.
Karar - O oyuncu puanı kaybeder.

Madde 23 – Hataların Düzeltilmesi

Tenis kurallarında her hangi bir hata yapılmış ise, prensip olarak oynanmış puanlar aynen kalır ve hata aşağıdaki maddeler izlenerek hemen düzeltilir:

a. Standart veya tie-break oyununda, eğer servis atan oyuncu yanlış yarı sahadan servis atmış ise hata farkedildiği anda düzeltilir ve servis skora bağlı olarak doğru yarı sahadan atılır. Eğer hata birinci servis hata olduktan sonra farkedilmiş ise bu hata kalır.

b. Standart veya tie-break oyununda, eğer oyuncular kortta yanlış sahadalar ise, bu hata farkedilir farkedilmez düzeltilmeli ve servis atan oyuncu skora bağlı olarak doğru sahadan servis atmalı.

c. Standart oyunda, servis atma sırası karışmış ise hata fark edildiği anda düzeltilmeli ve orijinal sırada servis atması gereken oyuncu servis atmalı. Ancak, bu hata oyun tamamlandıktan sonra farkedilmiş ise servis atma sırası setin sonuna kadar değiştiği şekilde devam eder. Bu durumda, top değişimi normalde yapılması gereken oyundan bir oyun sonra yapılır.

Hata farkedilmeden önce rakip tarafından yapılan servis hatası geçerli olmayacaktır.

Çiftler maçında, partnerlerden birisi diğerinin yerine yanlışlık ile servis atmış ve hata olmuş ise, servis sırasındaki yanlışlık fark edildiğinde, bu hata kalır.

d. Tie-break oyununda, servis atma sırası karışmış ve hata eşit sayıda puanlardan sonra farkedilmiş ise, hata derhal düzeltilir. Eğer hata tekli sayılardan sonra farkedilmiş ise, servis sırası değiştiği gibi kalır.

Hata farkedilmeden önce rakip tarafından yapılan servis hatası geçerli olmayacaktır.

Çiftlerde maçında, partnerlerden birisi diğerinin yerine yanlışlık ile servis atmış ve hata olmuş ise, servis sırasındaki yanlışlık fark edildiğinde, bu hata kalır.

e. Çiftler maçındaki standart veya tie-break oyununda servis karşılayan partnerlerin yerleri karışmış ise bu hata o oyunun sonuna kadar bu şekilde kalır. Aynı set içinde tekrar servis karşılama sırası gelir ise orijinal yerlerinden servis karşılarlar.

f. ‘‘Avantaj Set’’ oynanması gerekir iken oyunlar 6-6 olduğunda tie-break oyununa başlanmış ve sadece bir puan oynanmışsa hata hemen düzeltilir. Eğer hata ikinci puan için top oyuna girdikten sonra farkedilir ise, sete artık ‘‘Tie-break Set’’ olarak devam edilir.

g. ‘‘Tie-break Set’’ oynanması gerekir iken oyunlar 6-6 olduğunda standart oyuna oyuna başlanırsa; sadece bir puan oynanmış ise hata hemen düzeltilir. Eğer hata ikinci puan için top oyuna girdikten sonra farkedilir ise, sete oyunlar 8-8 olana kadar (veya üzeri çift sayılar) ‘‘Avantaj Set’’ olarak devam edilir, sonrasın da tie-break oyunu oynanır.

h. Final seti ‘‘Maç Tie-break’’ olması gerekirken, ‘‘Avantaj Set’’ veya ‘‘Tie-break Set’’ başlanırsa, sadece bir puan oynanmışsa hata hemen düzeltilir. Fakat ikinci puan için top oyuna girmiş ise, oyuncu veya takımlardan birisi 3 oyun alana kadar (ki seti kazanmış sayılır) set devam eder. Eğer oyunlar 2-2 olursa, ‘‘Maç Tie-break’’ oyununa başlanır. Ancak hata, beşinci oyunun ikinci puanı için top oyuna girdikten sonra farkedilirse, set ‘‘Tie-break Set’’ olarak devam eder. (Ek V’e bakınız)

i. Eğer top değişimi doğru zamanında yapılmamış ise, sıra tekrar yeni toplarla servis atması gereken oyuncuya/takıma geldiğinde top değişimi yapılır. Sonraki top değişimi, bu oyundan itibaren sayılarak kararlaştırılmış olan aralıkta yapılır. Top değişimi oyun içinde yapılmamalıdır.

Madde 24 - Oyunda Puanlama Şekli

a. Standart oyun

Standart oyunda skor, önce servis atanın puanı söylenerek aşağıdaki gibi anons edilir:

Puansız - ‘‘Sıfır’’

1. puan - ‘‘15’’

2. puan - ‘‘30’’

3. puan - ‘‘40’’

4. puan - ‘‘oyun’’

Eğer her iki oyuncu/takım üçer puan kazanmışlar ise, skor ‘‘berabere’’ olmuştur. Beraberlikten sonraki puanı kazanan oyuncu/takım ‘‘Avantaj’’ kazanmıştır. Eğer bir sonraki puanı da aynı oyuncu/takım kazanırsa ‘‘Oyun’’u da kazanmış olur.

Eğer tekrar ‘‘berabere’’ olursa, arka arkaya iki puan kazanan oyuncu/takım ‘‘Oyun’’u kazanır.

b. Tie-break oyunu

Tie-break oyunu esnasında puanlar ‘‘Sıfır’’, ‘‘1’’, ‘‘2’’, ‘‘3’’… olarak devam eder. Arada en az ‘‘iki’’ puan fark olmak şartı ile ‘‘7’’ puan alan ilk oyuncu/takım ‘‘oyunu’’ ve ‘‘seti’’ kazanır. Gerekirse, iki puan fark sağlanıncaya kadar tie-break oyunu devam eder.

Tie-break oyununa servis atma sırası gelen oyuncu başlar. Birinci puan oynandıktan sonra servis atma sırası rakibine (çiftler maçı ise servis sırası gelen oyuncuya) geçer ve bundan sonra oyuncular tie-break oyunu bitene kadar her iki puan için servis kullanırlar (çiftler maçında servis sıralaması set içindeki sıralama ile aynıdır ve öyle devam etmelidir).

Tie-break oyununa servis atarak başlaması gereken oyuncu/takım, bir sonraki setin ilk oyununa karşılayan olarak başlar.

c. Karar Puanı (NO-AD) METODU

‘‘Karar Puanı’’ servis atanın puanı önce söylenmek kaydı ile aşağıdaki şekilde uygulanır:

Puansız - ‘‘Sıfır’’

Birinci Puan - ‘‘15’’

İkinci Puan - ‘‘30’’

Üçüncü Puan - ‘‘40’’

Dördüncü Puan - ‘‘Oyun’’

Eğer her iki oyuncu/takım’da 3er puan kazanmış ise skor ‘‘Berabere’’ olur ve bir karar puanı oynanır. Servis karşılayan oyuncu/takım servisi, kortun sağ yarısındanmı, sol yarısındanmı karşılayacağına karar verir. Çift maçlarında servis karşılayan takımın oyuncuları yer değiştiremezler. Karar puanını kazanan oyuncu/takım, bu oyunu kazanmış olur.

Karışık çiftlerde, karar puanı için servis atan oyuncunun hemcinsi servis karşılayan olur. Karşılayan takımdaki oyuncular, karar puanı’nı karşılamak için yer değiştiremezler.

Madde 25 - Sette Puanlama Şekli

Set içindeki skor metodlarında değişik metodlar vardır. İlk iki ana metod ‘‘Avantaj Set’’ ve ‘‘Tie-break Set’’ metodlarıdır. Hangisinin uygulanacağı turnuvadan önce ilan edilir. Eğer ‘‘Tie-break Set’’ uygulanacağı ilan edilmişse, final seti’nin de ‘‘Tie-break Set’’ mi, ‘‘Avantaj Setmi’’ olacağı ilan edilmek zorundadır.

a. ‘‘Avantaj Set’’

Altı oyunu kazanan ilk oyuncu/takım ‘‘Seti’’ kazanmış olur. Ancak en az iki oyun farkla kazanılmış olması gerekir. Bu iki oyunluk fark sağlanana kadar sete devam edilir.

b. ‘‘Tie-break set’’

Altı oyunu kazanan ilk oyuncu/takım ‘‘Seti’’ kazanmış olur. Ancak en az iki oyun farkla kazanılmış olması gerekir. Oyunlar 6-6 olursa, ‘‘Tie-break oyunu’’ oynanır.

c. “Kısa Set”

En az iki oyun üstünlük olması kaydı ile, dört oyun kazanan ilk oyuncu/takım seti kazanmış olur. Oyunlar 4-4 olur ise tie-break oyunu oynanır. Buna alternatif olarak TTF’nin izni ile tie-break oyunu, oyunlar 3-3 olduğunda da oynanabilir.

d. “Kısa Set Tie-Break”

Sadece kısa set oynanırken, kısa tie-break oyunu da kullanılabilir. Beş puan kazanan oyuncu/takım o ‘‘Oyun’’ ve ‘‘Seti’’ kazanır. Puanlar 4-4 olduğunda karar puanı oynanır. Servis sırası ve sayısı aynı belirlendiği şekilde devam eder. Oyuncular/Takımlar ilk dört puandan sonra saha değişirler.

e. “Maç Tie-Break (7 Puan)”

Maç içinde set skoru 1-1 veya 2-2 (5 setlik maçlarda) olur ise, bir tie-break oyunu oynanır. Bu tie-break oyunu final seti yerine geçer.

En az 2 puan üstünlük ile ilk 7 puanı kazanan (6-6 olursa iki puan fark oluncaya dek devam eder) oyuncu/takım maç tie-break setini ve maçı kazanmış olur.

f. “Maç Tie-Break (10 Puan)”

Maç içinde set skoru 1-1 veya 2-2 (5 setlik maçlarda) olur ise, bir tie-break oyunu oynanır. Bu tie-break oyunu final seti yerine geçer.

En az 2 puan üstünlük ile ilk 10 puanı kazanan (9-9 olursa iki puan fark oluncaya dek devam eder) oyuncu/takım maç tie-break setini ve maçı kazanmış olur.

Not: Final seti yerine maç tie-break oyunu oynanır iken:

 • Orijinal servis atma sırası devam eder.

 • Çift maçlarında her setin başında oyuncular servis atma ve karşılama sırasını değiştirebilirler.

 • Maç tie-break oyununa başlamadan önce 120 saniye set arası dinlenme verilir.

 • Top değişimi sırası gelmiş olsa bile maç tie-break oyununa başlamadan önce toplar değiştirilmez.

Durum 1: Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla Tie-break istemine göre oyun oynanır ise, oynan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun Tie-break sistemine göre devam eder.

Durum 2: Müsabakadan önce Tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla normal puanlama sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, 10-10 veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde, müteakip oyun Tie -break sistemine göre oynanır.

Durum 3: Tie-break sistemi uygulanan bir tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri, kendi sırası olmadığı halde servis atarsa, servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder?
Karar - Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilir ise yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar muhafaza edilir.

Madde 26 -Set Sayıları

Maçlar, erkeklerde en fazla 5, kadınlarda ise en fazla 3 set üzerinden oynanır.

Madde 27 -Saha Görevlilerinin Vazifeleri

Başhakem, her türlü Tenis Kuralları konusundaki tek otoritedir ve Başhakem’in verdiği karar son karardır.

Eğer bir maçta kule hakemi var ise, maç süresince ortaya çıkabilecek sorunların çözümündeki son kararı kule hakemi verir.

Oyuncular, Tenis Kuralları’nın yorumunda kule hakemi ile aynı fikirde olmadıkları durumlar da Başhakem’i korta çağırabilirler.

Çizgi ve net hakemi olan maçlarda bütün çağrıları (ayak hatası çağrısı dahil) ilgili hakemler yapar. Kule hakemi eğer bariz bir hata yapıldığından emin ise çizgi hakemi ve net hakeminin kararlarını düzeltebilir. Çizgi ve net hakemi yok ise kule hakemi bütün çağrıları (ayak hatası dahil) yapmakla sorumludur.

Eğer çizgi hakemi çağrı yapamamış ise hemen kule hakemine işaret vermelidirki kararı kule hakemi versin. Eğer çizgi hakemi karar verememiş ise veya çizgi hakemi yok ise ve kule hakemi oyun içindeki bir durum için karar veremiyor (emin değil) ise, puan tekrarlanmalıdır.

Takım karşılaşmaların da eğer Başhakem kortun içinde oturuyor ise, oyun içindeki eylemsel sorunlarda da son karar Başhakem’indir.

Kule hakemi gerekli gördüğü herhangi bir anda maçı durdurabilir veya ara verebilir.

Başhakem hava karardığında veya hava koşullarına göre ve kortun koşullarının bozulması durumunda oyunu durdurabilir ve erteleyebilir. Eğer maç hava kararması nedeni ile ertelenecek ise bu, setin sonunda veya devam eden setin eşit (çift) sayılı oyunlarında yapılmalıdır. Ara verilen oyuna tekrar başlanır iken oyuncuların korttaki konumu ve puanları kaldığı yerden devam eder.

Kule hakemi veya Başhakem, oyunun devamlılığı ve ortaya çıkan kural ihlallerine bağlı olarak operasyonel kararları alır ve uygular.

Durum 1: Kule hakemi yapılan bir düzeltmeden sonra oyuncuya birinci servis hakkı vermiştir. Fakat karşılayan oyuncu, birinci servisin zaten hata olduğunu belirterek ikinci servisin tekrarlanması gerektiğini söylemektedir. Bu kararı vermek için Başhakem korta çağırabilir mi?

Karar: Evet. Kule hakemi tenis kuralları dahilinde (bu eyleme yönelik özel uygulamaya bağlı olarak) ilk kararı vermiştir. Buna rağmen, oyuncu kule hakemi ile aynı fikirde değil ise, o zaman Başhakem son (nihai) kararı vermesi için korta çağrılabilir.

Durum 2: Dışarıda çağrısı yapılan bir top için oyuncu içerde olduğunu iddia ediyor. Bu durum için Başhakem korta çağrılabilir mi?

Karar: Hayır. Eylemsel sorunlardaki tüm kararlar kule hakemi tarafından verilir (ilgili soruna bağlı özel durumun neyi gerektirdiğine bakılarak).

Durum 3: Kule hakemi, daha önce bariz bir hata yapıldığına inanıyor ise, puan bittikten sonra çizgi hakemini düzeltebilir mi?

Karar: Hayır. Kule hakemi çizgi hakeminin bariz hatasını sadece hata yapıldıktan hemen sonra düzeltebilir.

Durum 4: Çizgi hakemi ‘‘dışarıda’’ çağrısı yaptıktan sonra oyuncu top içerde diyerek itiraz ediyor. Kule hakemi çizgi hakemini düzeltebilir mi?

Karar: Hayır. Bir kule hakemi oyuncunun itirazı yada protestosu sonrası asla kararını değiştiremez.

Durum 5: Çizgi hakemi ‘‘dışarıda’’ çağrısı yapmıştır. Fakat kule hakemi, topu çok iyi göremez ve topun içeride olduğunu düşünür. Kule hakemi çizgi hakemini düzeltebilir mi?

Karar: Hayır. Kule hakemi çizgi hakeminin bariz hata yaptığından emin ise düzeltme yapabilir.

Durum 6: Çizgi hakemi, kule hakeminin anonsundan sonra kararını değiştirebilir mi?

Karar: Evet. Çizgi hakemi, oyuncunun itirazı veya protestosu olmamak koşulu ile, yaptığı hatanın farkına varır varmaz kararını düzeltebilir.

Durum 7: Kule hakemi veya çizgi hakemi yaptığı ‘‘dışarıda’’ çağrısını içeride olarak düzeltir ise, verilecek doğru karar nedir?

Karar: Kule hakemi, yapılan ‘‘dışarıda’’ çağrısının her iki oyuncu için bir engelleme olup olmadığına karar vermelidir. Eğer bu çağrı bir engelleme ise, puan tekrarlanır. Engelleme değil ise, topa vuran oyuncu puanı kazanır.

Durum 8: Top karşı sahada sektikten sonra tekrar filenin üstünden geri gelirken oyuncunun nizami olarak topa yetişip vurma çabası rakibi tarafından engelleniyor. Doğru karar nedir?

Karar: Kule hakemi, puanın engellenen oyuncuya verilmesi veya puan tekrarı yapılması için engellemenin kasıtlımı yoksa istem dışımı yapıldığına karar vermesi gerekir.

Madde 28 - Oyunun Devamlılığı ve Ara Verme

Prensip olarak, oyun maçın başlamasından (maçın ilk servisi oyuna girdiği andan) maç bitene kadar durmadan devam etmelidir.

a. Puanlar arasındaki süre maksimum yirmibeş (25) saniyedir. Oyuncular oyun sonlarında saha değişimi yaparlar iken dinlenme süresi maksimum doksan (90) saniyedir. Ancak, her setin birinci oyunundan sonra ve tie-break oyunu esnasında, oyuncuların saha değişimi dinlenmeksizin yapılır.

Her setin sonunda maksimum yüz yirmi (120) saniyelik bir dinlenme süresi vardır.

Maksimum süre son puanın bittiği (topun öldüğü) andan itibaren sonraki puan için ilk servisin atıldığı ana kadar geçen süredir.

Turnuva organizatörleri saha değişimi olan doksan (90) saniyelik sürenin ve set aralarındaki yüz yürmi (120) saniyelik sürenin uzatılması talebi ile TTF’ye başvurabilir.

b. Eğer oyuncunun kontrolü dışında kıyafeti, ayakkabısı veya diğer gerekli malzemeleri (raket hariç) deformasyona uğrar veya değiştirilmesi gerekir ise, kendisine bu sorununu gidermesi için makul bir ek süre verilir.

c. Oyuncuya kondisyonunu düzeltmesi için fazladan bir süre verilmez. Ancak, oyuncu tedavi edilebilir bir sağlık sorunu geçirdiğinde, bu sorunu giderebilmek için bir kez, üç dakikalık ‘‘sağlık molası’’ isteyebilir. Eğer turnuvadan önce ilan edilmiş ise, sınırlı sayıda tuvalet/elbise değişimi molası alabilir.

d. Organisazyon, turnuva başlamadan önce ilan etmek koşulu ile maksimum on (10) dakikalık dinlenme süresi verebilir. Bu süre 5 setlik bir maçın 3ncü setinden sonra ve ya 3 setlik bir maçın 2nci setinden sonra alınabilir.

e. Turnuva organisazyonu aksi bir karar almadığı sürece ısınma süresi maksimum beş (5) dakikadır.

Madde 29 - Kaptanlık ve Talimat Verme

Herhangi bir şekilde oyuncu ile iletişim kurmak, öneri veya direktif vermek ‘‘Taktik Verme’’ olarak kabul edilir.

Takım maçlarında, sahada oturan takım kaptanları set aralarında ve oyun aralarında taktik verebilirler. Ancak, her setin ilk oyununun sonundaki saha değişimi ile tie-break oyunu saha değişimi esnasında taktik veremezler.

Bunun dışındaki bütün maçlarda taktik verilemez.

Durum 1: Eğer antrenör gizli bir şekilde el işareti ile taktik veriyorsa, oyuncunun bu şekilde taktik almaya izni var mıdır?

Karar: Hayır.

Durum 2: Eğer oyuna ara verilmiş ise oyuncu taktik alabilir mi?

Karar: Evet.

Durum 3: Oyuncu maç esnasında kortun içinde taktik alabilir mi?

Karar: Kort içinde taktik almanın izin verildiği turnuvalarda, oyuncunun önceden belirtmiş olduğu antrenörü kortun içine girip prosedürler ile belirlendiği şekilde taktik verebilir.

Madde 30 – Çiftler Oyununda Servis Karşılama Sırası

İlk oyunda servis karşılayacak takım, ilk oyun başlamadan önce ilk puanı kimin karşılayacağına karar verir. Aynı şekilde, ikinci oyun başlamadan önce de diğer takım ilk puanı kimin karşılayacağına karar verir. İlk puan için atılan servisi karşılayan oyuncunun partneri ikinci puan için atılacak servisi karşılar. Bu değişim sırası oyun ve set bitene kadar devam eder.

Servis karşılandıktan sonra takımdaki iki oyuncu da topa vurabilir.

Durum 1: Çiftler takımının bir oyuncusu rakiplerine karşı tek başına oynayabilir mi?

Karar: Hayır.

 

TEKERLEKİ SANDALYE TENİS KURALLARI

Tekerlekli sandalye tenisinde, aşağıdaki istisnalar dışında ITF Tenis kuralları geçerlidir.

a. Topun İki Kez Zıplaması

Tekerlekli sandalye oyuncusu topu iki kez sektirme hakkına sahiptir. Oyuncu, üçüncü kez zıplamadan topu karşı sahaya göndermek zorundadır. İkinci zıplayıs çizgilerin içinde veya dışında olabilir.

b. Tekerlekli Sandalye

Tekerlekli sandalye vücudun bir parçası olarak kabul edilir ve oyuncunun vücuduyla ilgili bütün kurallar tekerlekli sandalye için de uygulanır.

c. Servis

Servis şu şekilde atılacaktır:

 • Servis atmadan önce, servis atacak oyuncu sabit pozisyonda olmalıdır. oyuncu bundan sonra topa vurmadan önce bir itiş yapabilir.

 • Servis atışı, kenar çizgiyle orta servis işareti arasından ve tekerlekli sandalyeye değmeden gerçekleştirilmelidir.

 • Oyuncunun fiziksel engeli klasik şekilde servis atışına izin vermezse oyuncu veya bir yardımcı tarafından top bırakılarak atış gerçekleştirilebilir. Daha sonra maç boyunca hep aynı yöntem kullanılmalıdır.

d. Oyuncunun Puanı Kaybetmesi

* Oyuncu topu üç kez sektirirse,

* Aşağıda belirtilen Kural ‘‘e’’ ye bağlı olarak, top oyundayken oyuncu servis karşılarken, vuruş yaparken, dönmek veya durmak veya sabitlemek için ayağını veya belden aşağısını zemine veya tekerlekli sandalyeye karşı kullanırsa,

* Oyuncu topla buluşurken kalçası, tekerlekli sandalye ile temasını keser ise, Oyuncu puanı kaybeder.

e. Sandalyeyi Ayak ile İtme

 1. Oyuncunun fiziksel engeli klasik şekilde sandalyeyi itmesine izin vermez ise, bir ayağını kullanarak sandalyeyi hareket ettirebilir.

 2. Kural e-1’e bağlı olarak, oyuncu sandalyesini hareket ettirmek için bir ayağını kullanabiliyor olsa bile:

 1. Raketi ileri doğru sallarken ve topa vurduğu anda,

 2. Servis hareketi başladığı andan topa vurduğu ana kadar, ayağının herhangi bir bölümü zeminle temas edemez.

 1. Oyuncu bu kuralı ihlal eder ise puanı kaybeder.

f. Tekerlekli Sandalye / Engelsiz oyuncu Tenisi

Tekerlekli sandalye oyuncusu engelsiz oyuncu ile tekler ya da çiftler maçı yaparken, partner veya rakip olduklarında, engelli oyuncu Tekerlekli Sandalye Tenis Kuralları’na, engelsiz oyuncu Tenis Kuralları’na göre değerlendirirler. Örneğin: engelsiz oyuncu topu bir kez sektirebilirken engelli oyuncu topu iki kez sektirebilir.

 

REKLAMLAR

1. File direğinin merkezinden 91,4cm uzaklıkta, oyuncuların görüşüne ve oyununa engel olmamak koşulu ile fileye reklam takılmasına izin verilir.

Kulüp veya Federasyon Logosu (Ticari markalar hariç), netin alt kısmına, netin üst kısmından 0,51m. mesafede oyuncuların görüşlerini engellemeyecek şekilde yerleştirilebilir.

2. Oyuncuların görüşlerine ve oyun şartlarına engel olmadığı sürece kortun arka ve yan kısımlarına reklam, diğer işaret ve materyaller konulabilir.

3. Oyuncuların görüşlerine ve oyun şartlarına engel olmadığı sürece kortun zeminine sadece çizgilerin dışında olan alanlara reklam amaçlı işaretler ve materyaller konulabilir.

4. Yukarıdaki paragraflarda sözü geçen (1), (2) ve (3) maddelere rağmen, fileye, kortun yanlarına ve arkasına, kort zemininde çizgilerin dışına konulacak reklamlar ve işaretler, oyuncuların görüşlerine ve oyunlarına engel olan beyaz, sarı ve diğer açık renkleri içeremezler.

5. Kortu belirleyen çizgilerin içine reklam amaçlı materyal ve işaret konulamaz.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Spor Toto
Mega Saray