Riga'da 3 Ekim 2023'te Anti-Doping Konferansı Düzenlenecek

Avrupa Konseyi  (AK) Spor Bölümü ve AK Delegeler  Komitesi  Dönem  Başkanı  Letonya  Cumhuriyeti  tarafından  3  Ekim  2023  tarihinde  Riga'da "Dopingle Mücadele  Yargılamalarında  Adil  Soruşturma  Hakkı"  konulu  bir  konferansın  düzenleneceği bildirilmektir. Avrupa  Konseyi  Bakanlar Komitesi,  dopingle  mücadele  süreçlerinde  insan  hakları  ilkelerini güçlendirmek ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tam olarak uygulanmasını sağlamak için bir Tavsiye Kararını kabul etmiştir. Dopingle mücadele bağlamında adil bir yargılama, bağımsız bir soruşturma ve yetkili yargı mercileri, dinlenilme ve etkili bir savunma hakkı, kamuya açık duruşmalar ve kararların yayınlanmasını gerektirmektedir.

Doping soruşturmalarında insan hakları ihlallerinin önlenmesi, temyiz süreçlerinin tarafsızlığı ve şeffaflığının  artırılması,  savunma  hakkının  kuvvetlendirilmesi  gibi  konuların  ele  alınacağı,  dopingle mücadele  kuruluşlarından,  disiplin  ve  temyiz  organlarından,  avukatlardan,  akademisyenlerden, sporculardan  ve  sporcu  temsilcilerinden  dopingle  mücadele  işlemlerine  dahil  olan  tüm  uygulayıcıları hedefleyen söz  konusu  konferans  hibrit formatta  düzenlenecek  olup,  konferansa  fiziken  katılacakların masrafları Avrupa Konseyi tarafından karşılanmayacaktır.  Toplantıya  çevrimiçi  veya  fiziken  katılmak  isteyenlerin "https://forms.office.com/e/CwBRL94wqg" bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Konferansa ilişkin detaylı bilgiye https://www.coe.int/en/web/sport/anti-doping-conference-right-to-fair-process-in-anti-doping-proceedings adresinden ulaşılabilmektedir.