İzinsiz Kamp, Turnuva, Organizasyon ve Tenis ile İlgili Faaliyet Düzenlenmesi Hk.

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak ilan edilen Tenis Federasyonu Ana Statüsü'nün, Federasyonunun Görev ve Yetkileri başlıklı 6. maddesinin "c" bendinde; Yurt dışındaki ve yurt içindeki tenise ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunları kontrol etmek." olduğu belirtilmiştir.

Tenis Federasyonu Ana Statüsü'nün, Federasyonun Görev ve Yetkileri başlıklı 6. maddesinin "i" bendinde; "Talep edilen kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmeleri takdirde, izin vermek yetkisi federasyonumuza verilmiştir." denmektedir. Her faaliyet kapsamında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanlığına Organizasyon izin formu Federasyonumuzca bildirilmekte olup illerdeki faaliyetler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri izni ile gerçekkeşmektedir. Tenis Federasyonundan izinsiz ve onay alınmadan kamp, turnuva, organizasyon ve tenis ile ilgili faaliyet yapılması durumunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilere dair 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 47. maddesi altıncı fıkrasına göre suç duyurusu ve gerekli yasal işlemler yapılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bu konuda gerekli bilgi verilecektir.

Kamoyuna duyurulur.