WADA Hibe Çağrısı

Dünya  Dopingle  Mücadele  Ajansı'nın  (WADA)  2020-2024  Stratejik  Planını  desteklemeyi amaçlayan  2020-2024  Sosyal Bilimler  Araştırma  Stratejisi'nin  bir  parçası  olarak  başlatılan  "2024  Yılı Sosyal  Bilimler  Araştırma  Hibe  Programı",  WADAGrants  platformu  ile duyurulmuştur.

Proje ön başvurularının Ajansın WADAGrants platformu aracılığıyla 20 Kasım  2023  (12:00)  tarihine  kadar  yapılması  gerektiği  bildirilmektedir.  Hibe  Programı  Başvuru  Kılavuzuna  https://l24.im/tRr7C  linki  üzerinden erişilebilmektedir.

2022 için WADA Finansmanlı Sosyal Bilim Araştırma Projeleri

Sosyal Bilimler Araştırma Hibe Programı Teklif Çağrısı