Avrupa Kış Kupaları (Winter Cups) ve Avrupa Junior Şampiyonaları Seçim Kriterleri

Avrupa Kış Kupaları Takım Şampiyonalarına gidecek Milli Takımlarda yer alacak oyuncuların belirlenmesiyle ilgili hususlar, “ULUSAL MÜSABAKALAR PUAN TALİMATI, 7ci Bölüm, - Madde 17 -  (6) Avrupa Kış Kupaları Takım Şampiyonaları (Milli Takımlar)” bölümünde da yer almaktadır. 

Burada yer alan bilgiler kapsamında U12-U14-U16 kategorileri için yapılacak Milli Takım 3 ana sporcusu seçiminin nasıl yapılacağı aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır.

  • Milli Takımın iki Ana Sporcusu olarak, ilgili yaş grubunun “Kış Milli Takım Seçme turnuvasının” finalini oynayan iki sporcu seçilir.
  • Milli Takımın 3'üncü Ana sporcusu olarak, son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir sporcu seçilir.

(6) Avrupa Kış Kupaları Takım Şampiyonaları (Milli Takımlar)

a) Milli Takımın 3 ana sporcusu aşağıdaki şekilde seçilir:

1) Milli Takımın İki Ana Sporcusu olarak, ilgili yaş grubunun ‘’Kış Milli Takım Seçme turnuvasının’’ finalini oynayan iki sporcu seçilir.

2) Milli Takımın üçüncü Ana Sporcusu olarak, son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir sporcu seçilir;

son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir sporcu seçilir;

U12: Milli Takım Seçme Turnuvasına katılmış olan; Ulusal klasmandaki en üst sıralamadaki sporcu Üçüncü Ana Sporcu, klasman önceliğine göre bir sonraki sporcu ise, Yedek Sporcu olarak seçilirler.

U14-16: Bu takımların Üçüncü ana Sporcusu seçimi için talimat 7.bölüm- Madde 17 (4)a)2) Maddesi, Yedek Sporcusunun seçimi için ise, (4)b)2) Maddesi aynen uygulanır.

Avrupa Kış Kupaları (Winter Cups) ve Avrupa Junior Şampiyonaları için yukarıda yer alan 2'nci maddenin içeriğinde, 3'üncü oyuncunun seçiminde kullanılmak üzere belirtilen Ulusal ve Uluslararası klasmanların haftaları aşağıda verilmiştir.

  • U12 Milli Takımı son bildirme tarihi 12 Ocak olup, 3'üncü oyuncunun seçiminde 09 Ocak haftası klasmanı,
  • U14/U16 Milli Takımı son bildirme tarihi 19 Ocak olup, 3'üncü oyuncunun seçiminde 16 Ocak haftası klasmanı kullanılacaktır.