Gençlik ve Spor Bakanlığı Turnuvalarda Yarışan Sporculara Konaklama Desteği Sağlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerince gençlerin ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde ve talepleri doğrultusunda serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak; sosyal ve kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak; sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı onları bilinçlendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası her türlü faaliyet ve projelere katılım sağlayacak kafilelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücretsiz olarak konaklamaları Bakanlık Oluru ile uygun görülmüştür.

Ulusal ve uluslararası faaliyet ve projelere katılım sağlayacak kafilelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücretsiz konaklamalari için bulunduklari ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne konuyla ilgili başvurmaları gerekmektedir.