Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin İtici Gücü olarak Genç Kadın Girişimciler

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF, Islamic Cooperation Youth Forum) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) işbirliğinde 14-17 Eylül 2020 tarihleri arasında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG, Sustainable Development Goals) İtici Gücü Olarak Genç Kadın Girişimciler" başlıklı dört günlük bir online program düzenlenecektir.

Genç kadın girişimcilere yönelik sorunların, iyi uygulamalar, başarılı tecrübeler ve politika modellerinin, sürdürülebilir kalkınma ve toplumlara sağladığı katkı ve rollerin ele alınacağı söz konusu programa, İİT Üye Devletlerinden ve İİT üyesi olmayan devletlerdeki Müslüman azınlıklardan 18-35 yaş aralığındaki İngilizce bilen tüm kadın girişimciler, dört günlük süreçte eksiksiz bir şekilde katılım sağlamaları kaydıyla, 31 Ağustos 2020'ye kadar https://www.icyforum.org/call-for-applications-young-women-entrepreneurs-as-drivers-of-sdgs-4-day-online-program internet adresi üzerinden başvuru yapabilecektir.