İşyerlerinde Covid-19 ile mücadele

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bütün Bakanlıklara ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Federasyonlara, Koronavirüs salgınının işyerlerinde oluşturacağı riskleri önleyip çalışma hayatının tüm unsurlarının ve istihdamın korunmasının amaçlandığı "Yeni Tip Koronavirüs Bilgilendirme Faaliyetleri" konulu bir yazı gönderilmiştir.
 
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ülkemizde yayılımını önlemenin amaçlandığı süreçte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülkemizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de göz önünde tutulabilmesi için
birçok tedbir alınmış ve bu tedbirler kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından çalışanlarımıza ve
işverenlerimize yol göstermeyi amaçlayan muhtelif standart, rehber ve broşürler hazırlanmıştır.
 
Yeni Tip Koronavirüs salgınının işyerlerinde oluşturacağı riskleri önlemeye yönelik yukarıda bahsi geçen tedbirlerin tek bir kanaldan çalışma hayatının istifadesine sunulabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi hazırlanmış olup, bu siteye https://ailevecalisma.gov.tr/covid19 bağlantısından ve ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları olan, https://www.facebook.com/isggmd; www.instagram.com/isggmd;  www.twitter.com/isggmd adreslerinden ulaşabilmeniz mümkündür.