TTF Mali Genel Kurulu Ankara´da

Türkiye Tenis Federasyonu IV. Olağan Mali Genel Kurulu, yarın (30 Aralık 2010) saat 11.00’de Ankara Crowne Plaza Otel'de yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Aralık Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. 
 
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç’un açılış konuşmasıyla başlayacak genel kurulda 1 Ekim-15 Kasım 2010 tarihleri arasındaki Tenis Federasyonu faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider tablosu okunarak ibra edilecek. Ayrıca Tenis Federasyonu’nun 2011 ve 2011 yıllarındaki tahmini bütçesi ve faaliyet programı da onaylanacak. Genel kurulda bütçe harcama kalemleri arasında aktarma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi de oylamaya sunulacak. 
 
Genel kurul delegelerinin toplantıya katılabilmeleri için kesin delege listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimliklerini ibraz etmeleri gerekiyor.