Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

YASAL UYARI

A- A A+

Sayın Site Ziyaretçisi,

Türkçe yayın yapan “www.ttf.org.tr” internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU 'na ait olup, TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU tarafından işletilmektedir. Site’nin ziyaret edilmesi ile ve/veya Site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile işbu “Gizlilik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Site’de girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Site’de kullanıcılardan temin edilen bilgiler, servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece hizmetin eksiksiz verilebilmesi için görevli kurum/kuruluşlar ile kendi, hizmet aldığı kurumlar ve iştirakleri bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak haricinde herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Site kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde ilgili personel tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış, uygunsuz içerik veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site’nin hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Site kullanıcısının yanlış, yanıltıcı, uygunsuz içerik veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Site kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Site herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Site’de yer alan her türlü görsel ve yazılı materyal ile uygulamalar tamamen ya da kısmen, Site ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’de yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema ve materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Site ve ilgili kuruluşlarına ve/veya sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Site adına saklıdır. Site’den sunulan hizmet ve bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Site ve ilgili kuruluşlarına aittir. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

Site, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. Site’de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Site, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik Politikası’nda yer almayan hususlarda İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Site’nin, bu Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Site’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.