Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörlerinin Dikkatine

20 Ocak 2020

A- A A+

Resmi Gazete’de 26 Aralık 2019 tarih ve 30990 sayı ile yayımlanan 1927 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında;


Gençlik ve Spor Bakanlığında altmış yaşından büyük olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlardan herhangi birisini taşıyanlar ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın Gençlik ve Spor bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir.


a. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye giren sporcularımıza,
b. Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye giren sporcularımıza,
c. Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye giren sporcularımıza,
ç. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olan sporcularımıza,
d. Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapan antrenörlerimize,

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşıyanların Tenis  Federasyonu Başkanlığına 25 Ocak 2020 tarihine kadar dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması muhtemel sözleşmeli personel alımlarında eksik evrak veya yanlış beyan oluşmaması adına Federasyon Başkanlığımız tarafından yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişilerin tespiti yapılacaktır. Bu amaçla; yukarıdaki şartları taşıyan sporcularımız ile milli sporcu ve antrenörlerimizin müracaatları değerlendirmeye alınacaktır. Müracaatların seyma.ibis@ttf.org.tr adresine eposta yolu ile veya (0312) 310 73 45 nolu faks aracılığı ile yapılması gerekmektedir. 

 

Örnek Dilekçe