Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurul Duyurusu (Güncellendi - 10.10.16)

4 Ağustos 2016

A- A A+

  

1. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulu 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 10.00’da Crowne Plaza Ankara Hotel'de (ANKAMALL Yanı) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

2. Kurul için kayıtlar 08.30-10.00 saatleri arasında yapılacaktır.

3. 23 Ekim 2016 tarihinde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 24 Ekim 2016 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

4. Olağan Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.ttf.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Genel Kurul Delegelerine duyurulur.

GÜNDEM
1.Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti

2.Toplantının açılışı

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4.Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması

5.Gündemin okunması ve oylanması

6.Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

7.Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası

8.Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

9.Başkan adaylarının konuşmaları

10.Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi

11.2017 ve 2018 yılı bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12.Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

13.Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

14.Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

15.Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetleri yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

16.Dilek ve öneriler.

DUYURU (20.09.2016)

GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ (20.09.2016)

BAŞKANLIK ŞARTLARI (20.09.2016)

BAŞKAN ADAYI TC KİMLİK BEYANI (03.10.2016)

BAŞKAN ADAYI CEZA KAYDI (03.10.2016)

BAŞKAN ADAYI ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDI (03.10.2016)

KESİN DELEGE LİSTESİ (03.10.2016)

FAALİYET RAPORU (07.10.2016)

2017-2018 TAHMİNİ BÜTÇE (07.10.2016)

DENETİM KURULU RAPORU (10.10.2016)

MALİ GENEL KURUL BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOLARI (10.10.2016)

4. Olağan Genel Kurul için delegelerin ekteki konaklama-ulaşım talep formunu doldurarak göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

KONAKLAMA-ULAŞIM TALEP FORMU (03.10.2016)

SEÇİM DİVAN TUTANAĞI - 1

SEÇİM DİVAN TUTANAĞI - 2

SEÇİM DİVAN TUTANAĞI - 3

SEÇİM DİVAN TUTANAĞI - 4