TTF 5. Olağan Genel Kurul Geçici Delege Listesi

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 30 Ekim 2021 tarahinde yapılacak olağan 5. genel kurulu geçici delege listesi.

Geçici Delege Listesi