Tenis Kortları Yeterlilik Belgesi Talimatı

Türkiye Tenis Federasyonu Tenis Kort Sahaları ve Tenis Tesislerinin Denetimi ve Yeterlilik Talimatı’nda yer alan düzenlemeler gereğince gerçek veya tüzel kişiler mülkiyetinde/işletmesinde bulunan tenis kort sahaları ve tenis tesisleri için Yeterlilik Belgesi ve Tescil Belgesi alınması zorunlu olup Yeterlilik Belgesi ve Tescil Belgesi’nin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin işlemler Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülmektedir.

Yeterlilik Belgesinin Verilmesi ve Yenilenmesi için Gerekli Belgeler, Özel İşletmeler (Oteller, Özel Okullar, Şirketler Vb.) Tesisler, Tenis Kortları Yeterlilik Belgesi Ücret Tarifesi, Banka Hesap Numaraları, Yeterlilik Belgesi Dilekçesi ve Türkiye Tenis Federasyonu Tesis Yeterlilik Formu’na aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Yeterlilik Belgesi Formu