2020 WADA Yasaklılar Listesi

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) "2020 Yasaklılar Listesi Uluslararası Standartları" ektedir. 

Listeye http://www.tdmk.org.tr/2020-yasaklilar-listesi/  adresinden de erişilebilir. 

 

2020 WADA Yasaklılar Listesi