Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

ANTRENÖR OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

A- A A+

1-Antrenör Eğitim talimatının 6. maddesindeki şartları yerine getirmeli

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6 - Kademeler   itibariyle  Antrenör  eğitim  kurslarına  katılacaklarda  genel  olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az  lise  veya dengi okul mezunu olmak,  (Bütün kademeler  için geçerli olup,  Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı ;suçlar ve casusluk,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor  Dalları Ceza Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

2- Federasyonun Yıllık olarak belirlediği faaliyet programında belirtilen kurslara ve Gelişim Seminerlerine başvuru yaparak eğitimlere katılmak.