Türkiye Tenis Federasyonu Ikort ve Üye Girişi

2011 Yılı Tescil İşlemleri

22 Aralık 2010

A- A A+

2011 Yılında Federasyon faaliyetlerine katılacak Kulüp, Sporcu, Antrenör ve  Hakemlerimizin tescillerini yaptırmaları gerekmektedir. 10 Ocak 2011 tarihine kadar Tescillerini yaptırmamış olan Kulüp, Sporcu, Antrenör ve Hakemlerimiz faaliyetlere katılamayacaklardır.  Tescil işlemi için gerekli evraklar aşağıda Sicil Lisans Talimatı 6. maddeye göre belirtilmiştir.

( 2011 Kulüp, Antrenör, Hakem ve Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı için lütfen tıklayınız... )

 

Yeni Oyuncu, Yeni Antrenör ve Yeni Hakem talebinde bulunanların sisteme giriş yapmaları için i-kort sistemine ön başvuru yaptıktan sonra aşağıda belirtilen evrakları (dekont ile birlikte) TTF İstanbul ofisinin Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. Sözer Apt. No:9/10 Setüstü - Kabataş / İSTANBUL adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Evrakların kontrolu yapılıp federasyondan onay maili aldıkan sonra şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla

 

Türkiye Tenis Federasyonu6 - TESCİL İŞLEMLERİ

Kulüpler, Antrenörler, Hakemler ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri ve spor faaliyetinde bulunabilmeleri için lisans tescil işlemi yaptırmaları şarttır.

 

6.1. SPORCULAR

Tenis dalında lisans alacak sporcuların 6 (altı) yaşını bitirmiş olmaları şarttır. Müsabakalara katılabilme yaşı hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır. Bu Talimat hükümleri çerçevesinde Sporcuların yaşının belirlenmesi bakımından Tescilden sonra yapılmış yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

Lisans çıkaracak sporcuların Türkiye Tenis Federasyonu internet sitesinde bulunan i-kort sistemini kullanmaları gerekmektedir. i- kort sisteminde ‘’yeni oyuncu başvurusu’’ bölümünden ön başvurularını yaparak aşağıdaki belgeleri Federasyonun İstanbul ofisine göndermeleri durumunda lisans işlemleri tamamlanacaktır.

a) Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi,              

b) Fotoğraflı bir adet tescil formu ( Tescil Formu için lütfen tıklayınız )

c) Nüfus cüzdanının fotokopisi

d) Sağlık izin belgesi. Sağlık izin belgesi 18 yaşın altında ki sporcularda ebeveynlerin sorumluluğundadır. 18 yaşın üzerinde sporcunun kendi sorumluluğunda olup, sporcunun spor yapma ve müsabakalara katılmaya elverişli olup olmaması konusunda Federasyon sorumluluk taşımaz.

e) Lisans bedelini Federasyona yatırdığına dair makbuz. Sporcu Lisans ve vize bedeli, Federasyon yönetim kurulu tarafından  her yıl faaliyet dönemi başında belirlenir.


6.2. KULÜPLER ve DİĞER KURULUŞLAR

Tenis faaliyetinde bulunan tüm kulüplerin, tenis tesisi bulunan dernek, kişi ve kuruluşların tescil yaptırmaları zorunludur. Tenis dalında faaliyet gösterecek olan veya başka bir spor dalı adına tescilli olup tenis faaliyetinde bulunacak olan tüm şirket, otel, tatil köyü ve kulüpler için aşağıdaki belgeler aranır.

a) Spor Kulübü Dernekleri için; Genclik ve Spor İl Müdürlüğünden alınmış faaliyet belgesi, derneği temsile yetkili kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri, çalıştırdıkları en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesine sahip antrenörün SGK’den alınmış son aya ait hizmet belgesi,

b) Şirketler ve diğer kuruluşlar için; şirketi temsile yetkili kişilerin imza sirküleri,  Şirket kuruluş gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalıştırdıkları en az 2. Kademe  Antrenörlük Belgesine sahip antrenörün SGK’den alınmış son aya ait hizmet belgesi, 

c) Kulüp veya tesis bilgi formu ( Kulüp Tescil Formu için lütfen tıklayınız )

d) Kulüp Tescil bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz. Kulüp tescil bedelleri her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.

 

6.3. ANTRENÖRLER

Tenis eğitim faaliyetinde bulunan tüm antrenörlerin antrenörlük tescillerini yaptırarak lisans almaları zorunludur. Tescil ve lisans için aşağıdaki belgeler aranır.

a) Antrenör belgesi fotokopisi

b) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi

c) Lisans bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz. Lisans bedeli her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.

 

6.4. HAKEMLER

Tenis hakemliği faaliyetinde bulunan tüm hakemlerin hakemlik lisansına sahip olmaları zorunludur. Hakemlik tescili ve lisansı için aşağıdaki belgeler aranır.

a) Hakemlik belgesi fotokopisi

        b) Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi

        c) Lisans bedelinin Federasyona yatırıldığına dair makbuz. Lisans bedeli her yıl için, Federasyon yönetim kurulu tarafından faaliyet dönemi başında belirlenecektir.


Banka hesap bilgileri:

Vakıfbank Anafartalar Şubesi

Şube Kodu - 065

Hesap No: TR61 0001 5001 5800 7296 3638 70


2011 Yılı Tescil Bedelleri

 

·         Performans Turnuvası katılım bedelinin 35 TL olmasına,

·         2011 yılı Federasyon transfer katkı payı 500 TL olmasına,

·         Performans ve Senior Sporcuları için Lisans veya Vize Bedelinin yıllık 40 TL olmasına

·         Disiplin Talimatının 8/D maddesinde yer alan para cezası miktarlarının 2011 yılı için en düşük 1.500 TL; en yüksek 60.000 TL olmasına.

·         Antrenör  Lisans tescil ücretinin tüm kademeler için 40 TL olmasına,

·         Hakem Lisans Tescil Ücretinin tüm kademeler için 40 TL olmasına.

·         2011 Yılı Kulüp Kayıt Ve Tescil ücretinin şirketler için 2000 TL, Performans Ligine katılan şirketler için 1000 TL, Spor Kulübü Dernekleri için 750 TL,   Performans Liglerine katılan Spor Kulübü Dernekleri için 400 TL olmasına ( 2010 Yılında düzenlenen Performans Tenis Ligleri kriter olarak alınacaktır.)